Event description

PRACTITIONER PI & P2
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
4/ AUGUST
INTERNATIONAL KRAV MAGA FEDERATION

EVOLUTION | A Survivors Krav Maga Self Defence |
Σύστημα επιπέδων του Κραβ Μαγκά

Όλες οι τεχνικές του Κραβ Μαγκά εκτελούνται σύμφωνα με τις βασικές αρχές:

Αποτροπή, αποφυγή, διαφυγή και υπεκφυγή
Ρίψεις και ανατροπές προς όλες τις κατευθύνσεις και γωνίες
Επιθέσεις και αντεπιθέσεις που εκτελούνται από όλες τις θέσεις και τις στάσεις, με όλους τους ρυθμούς και προς όλους τους στόχους, αποστάσεις, μήκη, ύψη, γωνίες και κατευθύνσεις.
Χρήση όλων των κοινών αντικειμένων για λόγους άμυνας
Υπεράσπιση από όλες τις άοπλες επιθέσεις: γροθιές, λακτίσματα και κάθε είδους χτυπήματα. Διαφυγές από όλων των ειδών τις λαβές και τα κλειδώματα.
Υπεράσπιση από όλες τις ένοπλες επιθέσεις και απειλές από μαχαίρι και κοφτερά αντικείμενα, ραβδιά και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
Χειρισμός και αντιμετώπιση των παραπάνω επιθέσεων, όταν προέρχονται από όλες τις πιθανές κατευθύνσεις και μέρη.Όταν εκτελούνται από έναν ή πολλαπλούς επιτιθέμενους. Όταν συμβαίνουν σε όλα τα πιθανά μέρη, τις θέσεις και τις στάσεις. Συμπεριλαμβανομένων των περιορισμένων ή των ανοιχτών χώρων, ενός σοκακιού, μιας σκάλας ή ενός αυτοκινήτου. Σε όλα τα είδη εδάφους, στο νερό, όταν υπάρχει ελευθερία ή περιορισμένος χώρος κινήσεων. Ενώ οι αμυνόμενοι είναι σταθεροί ή κινούνται, κάθονται ή είναι όρθιοι είναι ξαπλωμένοι ανάσκελα, στο πλάι ή μπρούμυτα
Φυσικός και νοητικός έλεγχος και αφοπλισμός.
Προετοιμασία των εκπαιδευομένων να λειτουργούν σε όλες τις περιστάσεις και τα σενάρια, σε κάθε είδους περιβάλλοντα μάχης και αναμέτρησης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τις προδιαγραφές της εργασίας τους. Το Κραβ Μαγκά προσφέρει ικανότητα και φέρνει τεχνική, τακτική, φυσική και νοητική ανάπτυξη, καθώς και ικανότητα προσαρμογής στην κάθε κατάσταση.

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους στα αντικείμενα της αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, στις ικανότητες της μάχης και της αναμέτρησης, όπως επίσης και στην ικανότητα να υπερασπίζονται άλλους, με έναν μοναδικό και κατανοητό τρόπο διδασκαλιώνΤο σεμινάριο απευθύνεται σε ολλα τα μέλη της οικογένειας, οποιασδήποτε φυσικής ή σωματικής κατάστασης και δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία σε πολεμικές τέχνες.

Περιέχει όσο θεωρητικές τόσο και πρακτικές γνώσεις σε απλές, εύκολες και λειτουργικές τεχνικές αυτοάμυνας σε ασφαλές περιβάλλον υπό την επίβλεψη έμπειρων εκπαιδευτών.

Όλες οι συμμετέχοντες θα λάβουν ειδικό πιστοποιητικό παρακολούθησης επιπέδο ( PI & P2 ) από την IKMF International Krav Maga Federation.

Σύστημα επιπέδων του Κραβ Μαγκά
Εκπαιδευομένων (Practitioner) (P1-P2), Επικεφαλής εκπαιδευτής Παναγιώτης Ιακώβου της IKMF Κύπρου, καθώς και πρόεδρος και υπεύθυνος για την εξάπλωση του Κραβ Μαγκά στην Κύπρου.

Schedule of Events:

PRACTITIONER COURSE 1 & 2

Total costs: CONTACT US

The price includes: One t- shirt (Harsh Reality | A Survivors Krav Maga Self Defence) , Passport IKMF Registration discount in seminar IKMF -Cyprus and Products, IKMF Practitioner Level 2 Patch diploma by International Krav Maga Federation.

Part 1 AUGUST 4 Friday (09am – 5pm) – 5 Saturday (09am – 5pm) – 6 Sunday (9am – 5pm)

Part 2 AUGUST 11 Friday (09am – 5pm) – 12 Saturday (09am – 5pm) – 13 Sunday (9am – 5pm)

Testing on AUGUST 20 Sunday (9am – 1pm)
Registration fee: 85 EUR

Total costs: 485 EUR
Location: Limassol IKMF Center

IKMF – CYPRUS Workshops
Panayiotis Iakovou Krav Maga IKMF,Cyprus Εξουσιοδοτημένου εκπαιδευτή της IKMF G5 Level για:
Πολίτες, αστυνομία, προσωπικό ασφαλείας και γυναίκες, παιδιά διπλωματούχος vip body-guard, team leader και εκπαιδευτής μάχης (combat fighting instructor)
email: kravmagacy@yahoo.com
Mob: 95 113972

Speakers

Videos

More

Το Κραβ Μαγκά είναι ένα σύστημα πρακτικής και τακτικής που διδάσκει πώς να αποφεύγονται, να αντιμετωπίζονται και να ξεπερνιούνται όλων των ειδών οι επιθέσεις και η βία. Προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους στα αντικείμενα της αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, στις ικανότητες της μάχης και της αναμέτρησης, όπως επίσης και στην ικανότητα να υπερασπίζονται άλλους, με έναν μοναδικό και κατανοητό τρόπο διδασκαλιών. Οι τεχνικές του Κραβ Μαγκά διαφέρουν από αυτές των υπολοίπων πολεμικών τεχνών επειδή πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι μακράν πολύ πιο πρακτικές και εφαρμόσιμες σε αληθινές συνθήκες. Αυτή η λογική αλλά και η γενική προσέγγιση του Κραβ Μαγκά πηγάζουν από τη μοναδική διδακτική μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό σύστημά του, τα οποία επιτρέπουν στον ασκούμενο να χρησιμοποιεί τα φυσικά του ένστικτα στην αυτοάμυνα. Τα επίπεδα του Κραβ Μαγκά χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: Τα επίπεδα των Εκπαιδευομένων (Practitioner) (P1-P5), τα επίπεδα των Αποφοίτων (Graduate) (G1-G5), τα επίπεδα των Έμπειρων (Expert) (E1-E5) και τα επίπεδα των Αυθεντιών (Master) (M1-M3).